Sıkça Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz soruları yanıtlamaya çalıştık.

SGK internet üzerinden işyerinin tescili için başvuru kabul etse de, gerekli belgeleri ilgili müdürlüğe elden veya posta ile göndermeniz gerekir. Açıklayıcı bilgileri BURAYA TIKLAYARAK bulabilirsiniz.
Farklı SGK tescili olan olan şantiyeler farklı iş yerleri gibi işlem göreceğinden dolayı BES girişi yapacaksınız sonra istemeyen cayma hakkını kullanarak ayrılacaktır.
SGK’ya bildirim yapmak yeterli oluyor. Ayrıca İşkur’a gerek yok. Vergi dairesi için ise her açılan şantiye için bildirimde bulunmak gerekiyor.
İhbar öneli süresince günde 2 saat iş arama izni işçiye kullandırılmaz ise karşılığı saat başına %100 zamlı ödenir.
İşe gelmemek ve gelmeyeceğini bildirmemek 4857 sayılı İş Yasası’nın 25/II. maddesine dayanılarak haklı biçimde feshedildiği İş Kanunu’nun getirdiği düzenleme ile gereken işçiden savunma istenmesidir. Eğer savunma geçerli mazerete dayanmıyorsa devamsızlığı ardından fesih uygulanabilir. İşçi şayet işyerine hiç gelmiyorsa noter kanalı ile fesih bildirimi yollamak gerekecektir.
İşçi ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesi yasal bir zorunluluktur. Banka hesabı işçinin şahsi hesabı olabileceği gibi şirketiniz aracılığı ile de işçi adına hesap açtırılıp ücret bu hesaba yatırılabilir.
Bir personelin özlük dosyasında olması gereken tüm belgeler ( iş başvuru formu, işe giriş bildirgesi, sağlık raporu, savcılık belgesi v.b.) inşaat firması içinde olmalı. Yani inşaat sektörünün bir farklılığı yok. Ancak İnşaat sektörü İş kazalarında rekortmen bir sektör olduğu için, ve çok tehlikeli sınıfta yer aldığı için özellikle işe giriş sağlık raporu ve yapılması gereken tüm testlerin sonuçları ile işçiye verilen İş güvenliği eğitimine ait imzalı belgeler dosyada yer almalı. Ayrıca verilen iş güvenliği malzemelerinin zimmet kayıtları yine dosyada yer almalıdır. Diğer sorunuza gelecek olursak işçiye her ay hesap pusulası vermek yasal zorunluluktur. Bu belgeyi vermemenin idari para cezası var. Verildiğinin kanıtı da işçinin imzasını taşıyan bir örneğin dosyada bulunmasıdır.
Aslında sigorta prim ödeme gün sayısı bakımından her ay 30 gün kabul edilir. Ancak Şubat ayının bir istisnası var bu ay içinde işçinin eksik günü varsa 28 günden düşülerek gün bildirimi yapılması gerekiyor. Örneğin Şubat ayında 1 gün işe gelmeyen bir işçi için o ay 27 gün prim bildirimi yapılır. Siz sorunuzda devamsızlıktan söz etmiyorsunuz 2 gün ÜCRETLİ İZİN diyorsunuz bu durumda işçinin gün bildirimi 30 olarak yapılacaktır.
1 haftaya kadar olan izin ve hastalık durumlarında işçinin hafta tatili de kendisine ödenmelidir. Yasa bu konuya düzenleme getirmiş. Ancak resmi tatillerle ilgili yasada bir açıklık yok. Uygulamada genellikle 1 ay gibi bir istirahat koşulunda işçinin genel tatil(resmi tatil) ücreti ödenmiyor.
Bu durumda işveren haklı fesih uygulayabilir. Bu personel işe gelmiyorsa adresine tebligat yapıp iş sözleşmesinin sona erdirildiğini bildiriniz.
Değerlendirilebilir. Ancak geçerli nedenle Haklı nedeni birbirine karıştırmamak gerekiyor. Haklı neden İş yasamızın 25/2. maddesindeki işverene derhal (bildirimsiz) fesih hakkı sağlayan nedenledir. Bu nedenlere dayalı olarak yapılan fesihlerde tazminat ödenmez. Geçerli fesih ise İşyerinden ve/veya işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlere dayalı olarak geçerli bir sebebe dayanılarak yapılan fesihlerdir. Bu tür fesihlerde kıdem tazminatı ödenir.
Rapor işçinin sağlık durumu ile ilgili bir kavramdır. Yani çalışamayacak derecede olan bir işçiye süre sınırı nedeniyle rapor verilmeyecek mi? Verilir elbette. Bu nedenle süre önemli değildir. İşveren işçinin iş sözleşmesini sağlık nedenlerine dayanarak sona erdirebilir. İstirahat süresi işçinin işyerindeki kıdemine göre saptanacak olan ihbar öneli süresini 6 hafta aşarsa işveren tazminatını ödemek suretiyle işçinin iş sözleşmesini sona erdirebilir.
Ücretin işverene maliyeti brüt ücretin üzerine SGK ve işsizlik sigortası işveren payı eklenerek bulunur. Sizin sorunuzdan yola çıkarak örnekleştirirsek; Şu anda geçerli olan asgari ücret 1,777.50 brüt olduğuna göre bu tutarın %22,5 ini alacağız (%20 SGK + %2 işsizlik primi) 399,94 bu tutarı brüt ücrete ekleyeceğiz. 1777,50 + 399,94 = 2,177,44 asgari ücretin işverene maliyeti not :5 puanlık hazine indirimi düşülmemiştir.
İhbar tazminatı ile ilgili zaman aşımı süresi 10 yıldır. Yani geriye dönük olarak işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süresince hak aramak ve dava açabilmek söz konusudur. Konuyla ilgili davalar iş mahkemelerinde açılır. Davanın sonucuna göre mahkeme masrafları kaybeden tarafa yüklenir. Sigortalının tescilinin geç yapılması asgari ücret tutarında cezaya tabidir. SSK primlerinde gecikme zammı aylık %10’dur.

TalentSys Haberler

İK süreçlerini teknolojinin gücüyle yönetinTüm Haberler