SurveyHouse

Module helping companies to carry out any internal or external survey by designing a survey form, analyse and report through the web and make periodic comparisons. It is widely used for regular periodic and spot surveys.

Testimonials

Esra Dirik

Teknik bordro işleyişimizde ve mevzuat danışmanlığı konusunda bize profesyonel olduğu kadar hızlı ve çözüm önerileri ile gelecek yeni bir çözüm ortağı arayışı içinde olduğumuz süreçte, TalentPayroll ile yollarımız kesişti.TalentPayroll’u farklılaştıran sadece bordro süreçlerindeki deneyimleri değil bütünsel bir İK çözüm ortağı olmalarıydı. Çalışanların özlük işlemlerini, izin yönetimini gerek mobil gerekse web pla......

- Esra Dirik
Dräger Türkiye / Ülke İnsan Kaynakları Müdürü

All Testimonials