Etiket : iş hukuku

Covid-19 salgını başladığından beri 7 aydır Kısa çalışma ödeneği aldığı için geçinemeyen bir kişi istifa ederse tazminat alabilir mi?
İstirahatlı işçiye ücret ödenir mi ?
Evlilik sebebi ile iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçi işten ne zaman ayrılmalı?
Cinsel kimlik iş akdi feshi için geçerli bir neden olabilir mi?
İşçinin görevini yapmaması hangi koşullarda haklı fesih nedenidir?
Your browser does not support the canvas element.