Teknik Bordro Danışmanlığı

Teknik Bordro Danışmanlığı

Teknik Bordro Danışmanlığı Hizmeti

Bordro yönetimi belki de şirketlerin insan kaynakları yönetimlerinin en hassas konularından biridir. Sık sık değişen yönetmelikler ve barındırdığı riskler nedeniyle şirketler bordro yönetimi konusunda dış kaynak kullanarak danışmanlık hizmetlerine yöneliyor. TalentPayroll hizmeti alan firmalar günümüz rekabet koşullarında operasyonel maliyetlerini azaltıyor, maliyetlerini daha iyi kontrol edebiliyor ve sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebiliyor.

Dış kaynak tercih eden firmaların başlıca avantajları;

 • Ana faaliyet konularına daha fazla odaklanma.
 • Süreç kalitesinde artış.
 • Sahip olunmayan uzmanlıkları dışarıdan sağlama.
 • Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebilme.
 • Riskleri minimize ederek paylaşma.
 • İşlevselliğe esneklik kazandırma.

Bordro Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri Nelerden Oluşuyor ?

 • Yasal zorunluluklar ve firmaların işletme politikaları çerçevesinde ücret bordroları düzenlenir, basılır ve çalışanlara dağıtılmak üzere toplu olarak firmalara gönderilir.
 • Ücret ödemelerinin yapılması için banka ücret listesi hazırlanır.
 • Muhasebe fişinin hazırlanması için ücret bordrolarına ilişkin gerekli bilgiler raporlanır.
 • Çalışanların SGK’ya girişleri TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatları TalentPayroll tarafından hesaplanarak ödemelere yansıtılır.
 • İşten çıkışlarda SGK’ya bildirim TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • İşten çıkışlarda çalışana ait ilgili yılın "Kümülatif Vergi Matrahı”nı gösteren belge TalentPayroll tarafından hazırlanır.
 • Aylık SGK prim bildirgeleri TalentPayroll tarafından (e-bildirge) hazırlanır ve tahakkukları yapılır.
 • Aylık İşgücü Çizelgeleri hazırlanır ve TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • SGK Eksik Gün Bildirim Formları hazırlanır ve imzalanmak üzere firmalara ulaştırılır.
 • Çalışanların asgari geçim indirimi hesapları yapılır, listelenir ve her ay sonunda ücret bordrolarına aktarılır.
 • Yıl sonunda karşılık ayrılmak üzere firmaların kıdem tazminatı yükü hesaplanır.
 • Çalışan bazında masraf merkezi veya birim bazında ücret ve diğer ödenek bilgileri, avans, borç, icra kesintileri, net ödemeleri ve işveren payları dahil edilmiş maliyetleri gösteren listeler hazırlanır.
 • İnternet ortamında tüm özlük bilgileri yetki dahilinde görüntülenir.

Danışmanlık Hizmeti

TALENTPAYROLL olarak işletmenizde işçi-işveren ilişkileri konusunda ve Sosyal Güvenlik alanında yaşayacağınız tüm süreçlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet kapsamında çalıştığımız firmalar 7 gün 24 saat telefon desteği, bizzat yerinizde destek şeklinde hizmet alabilmektedir.

Danışmanlık hizmeti hangi alanları kapsıyor ?

 • Ücret ödemelerinin yapılması için banka ücret listesi hazırlanır.
 • Temel SGK Mevzuatı ve Teşvikler
 • Ücret Gelirleri, Vergi Mevzuatı

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetinin Detayları nelerdir ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Güvenlik İkincil Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları hakkında, şirket tarafından danışmanlık talep edilen konuya ilişkin görüşlerin, sonuç odaklılığı esas alarak, hızlı ve etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi,

Şirket uygulamalarını etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin takibinin yapılarak, anlaşılır ve sade bir dille yazılı olarak mail ortamında şirkete iletilmesi,

Şirket tarafından talep edilmesi halinde, meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının yakinen takibi ile yasal prosedür ve yapılacaklarla ilgili olarak bilgilendirme yapılması,

Yeni işyeri açılışı, nevi değişikliği, birleşme ve işyerinin kapanması süreçlerinde yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirme yapılması,

Tüm çalışanların SGK’ya bildirilmesi, bu kişilerin sigortalılık statülerinin belirlenmesi, işten ayrılış süreleri, sigortalıların prim gün sayıları, prime esas kazançları toplamı, kısmen ya da tamamen prim matrahına ilave edilmeyen kazançları, aylık prim ve hizmet belgesinin hazırlanması ve kanun türünün belirlenmesi konularında bilgilendirme yapılması,

SGK prim teşvikleri konularında genel bilgilendirme yapılması.

İş Gücü Destek Hizmeti

TalentPayroll işletmenizde yardımcı ve teknolojik işler gibi dışarıdan destek almayı düşündüğünüz tüm iş alanları için kendi kadrosu ile sizin bünyenizde yardımınıza hazırdır. Bu hizmetimiz kapsamında istihdam etmeyi planladığınız elemanları biz buluyoruz ve alt işvereniniz olarak, tamamen yasal statüde, istihdam ediyoruz.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

TalentPayroll’u tercih ettiğinizde 29 Yıldır sadece İnsan Kaynakları yazılımları üretmiş TalentSYS’nin INKA Net ve INKA Mobil yazılımındaki modülleri kullanma fırsatına sahip olarak, firmanızın İK Yönetim süreçlerini dijital ortama taşıyabiliyor, mobil kullanım rahatlığını yaşayabiliyorsunuz.

 

TalentPayroll Hizmeti ile birlikte sahip olacağınız İK Yazılım modülleri;

 

Temel Sistem

Inka.Net üzerinde kurum ve organizasyon yapısının tanımlandığı, çalışan bilgilerinin detaylı olarak kayıt altına alındığı ve bu bilgilerin kullanımı ile raporlama ve analizlerin gerçekleştirildiği modüldür. Tüm özlük işleri temel sistem üzerinden yönetilmektedir. Organizasyon ve çalışan bazında yapılan tüm değişiklikler tarih bazlı kayda alınmakta ve raporlanabilmektedir.

Çalışan ve organizasyon ile ilgili standart raporlar ile beraber anlık ihtiyaçlar doğrultusunda esnek raporlama fonksiyonu sayesinde istenilen raporlar istenilen formatta alınabilir.

Bordro / Tahakkuk

Güncel mevzuata uygun resmi işlemlerin gerçekleştirildiği, bordro, tahakkuk ve SGK işlemlerinin yönetildiği modüldür. Bordro sürecinin tamamı ile ilgili raporlamalar ve aktarımlar online olarak gerçekleştirilir.

Bordro / Tahakkuk modülünün esnek yapısı sayesinde,

 • Brüt ve net maaş hesapları yapılır.
 • Dönem bazında her çalışan için istenilen sayıda bordro üretilir.
 • Bordro içerisinde istenilen sayıda ücret ve ödenek tanımı yapılır.
 • Kıdem ve ihbar hesaplamaları otomatik olarak yapılır.
 • SGK, İşkur ve banka aktarımları online olarak gerçekleştirilir.
 • Tüm teşvik uygulamaları güncel olarak takip edilir, bordro ve mevzuat uzmanı iş ortakları sayesinde standart raporlar hazırlanır ve uygulanır.
 • Bordro detay raporları ve icmaller online olarak üretilir.
 • Muhasebe aktarımları kolaylıkla gerçekleştirilir.
 • Fark bordroları rahatlıkla hesaplanır.
 • Toplu puantaj aktarımları rahatlıkla gerçekleştirilir.
 • İcra takibi ve maaş kesintileri otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • PDKS sistemleri ile entegrasyon sağlanır.

İNKA Self Servis

Çalışan ve yöneticilerin,

 • Kendi ve kendilerine bağlı ekiplerin bilgilerini görüntüleyebildiği ve verilen yetkiler çerçevesinde güncelleyebildiği,
 • İzin yönetimi, fazla mesai yönetimi, seyahat yönetimi gibi onay mekanizması gerektiren süreçlerin çalıştırıldığı ve raporlandığı,
 • Belge talep ve yönetiminin gerçekleştirildiği,
 • Bordroların çalışanlar tarafından online olarak görüntülenebildiği,
 • Çalışanların üzerinde yer alan zimmetlerin takip ve yönetiminin gerçekleştirebildiği modüldür.

İNKA Belge

Çalışanların verilen yetkiler doğrultusunda özlük dosyalarında bulunan belgelere ulaşabildiği, güncelleyebildiği, İK Yöneticilerinin eksik belge kontrollerini kolaylıkla yaparak belge yönetimini yerine getirebildiği bir modüldür. Çalışanların ihtiyaç duydukları diğer belgeleri de sistem üzerinden temin edebilmelerini sağlar.

İNKA Fazla Mesai

İş Kanunu çerçevesinde fazla mesai sisteminin yönetildiği, onay süreçlerinin yürütüldüğü modüldür.

İNKA Organizasyon Şeması

Tanımlanan organizasyon yapısı ve pozisyonlar doğrultusunda güncel ve tarih bazlı organizasyon şeması istenilen detayda alınabilir. Yöneticiler kendi organizasyonlarını istenilen raporlama seviyesi bazında görüntüleyebilir.
Dönem bazında norm kadro planlaması yapılabilir ve fiili durum ile karşılaştırma yapılması sağlanır.

İNKA İzin Yönetimi

İş Kanunu kapsamında ya da kurumun belirlediği izin kuralları doğrultusunda izin yönetiminin yürütüldüğü modüldür. Aynı anda izine çıkmaması gereken personel tanımlanabildiği gibi, sadece izin yönetimi değil takvim programınız ile entegre olarak zaman yönetimi de yapar.

İK Kokpit

Şirketin tüm veri tabanından alınarak hazırlanan verileri gösterir ve size tam olarak gereken bilgileri verir. Veri tabanından münferit olarak seçilen bilgileri aktararak, bilgiler ile ilgili bireysel bir genel bakış sağlar.

İNKA Adres Yönetimi

Mağaza/Şube yapısına sahip firmalarda çalışanların adres bilgilerine göre ulaşım planlamasının yapılabileceği modüldür.