TalentPayroll Müşterilerine AnketEvi Anket ve Araştırma Sistemi 1 Yıl Hediye !

TalentPayroll Müşterilerine AnketEvi Anket ve Araştırma Sistemi 1 Yıl Hediye !

AnketEvi kurum içi veya kurum dışı her tip araştırmanın oluşturulan anket formları aracılığı ile internet üzerinden yapılmasını, toplanan verilerin internet üzerinden analiz edilmesini, raporlanmasını ve yıldan yıla karşılaştırma yapılmasını sağlayan modüldür. AnketEvi ile yıllık, düzenli aralıklarda gerçekleştirilen araştırmaların yanı sıra anlık bilgi ve analiz ihtiyaçları doğrultusunda da rahatlıkla anket formları oluşturulabilir, oluşturulan örneklem listeleri ile paylaşım yapabilirsiniz.