Soru / Cevap İşe geç gelen çalışanın yıllık izni kesilebilir mi?
Soru / Cevap İşe geç gelen çalışanın yıllık izni kesilebilir mi?

Soru / Cevap İşe geç gelen çalışanın yıllık izni kesilebilir mi?

SORU : İşe geç gelen çalışanın yıllık izni kesilebilir mi?

YANIT: Öncelikle belirtmeliyiz ki yıllık ücretli izin, kaynağını Anayasa’dan alan, işçilere tanınmış bir haktır. Ayrıca İş Kanunu’nda yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceğine dair açık hüküm bulunmaktadır.

Çalışma hayatımızda işverenlerin işçinin yıllık ücretli izin hakkına yönelik çeşitli hatalı uygulamaları bulunmaktadır. Bunların başında işçiye yıl içerisinde verilmiş olan günlük ve/veya saatlik çeşitli mazeret izinlerinin toplanarak yıllık ücretli izin hakkından düşülmesi gelmektedir. Oysa yasanın yıllık ücretli iznin uygulanması ile ilgili 56’ncı maddesi “İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez” diyerek bu konuda çok net bir tanımlama yapmaktadır.

Mazeretsiz olarak işe geç kalmak ve bu durumu alışkanlık haline getirmek bir disiplin sorunudur ve elbette ki işçiye bu fiilinden dolayı yaptırım uygulanabilir. Bunlar uyarı, kınama ve hatta toplu sözleşme ve/veya işyeri yönetmelikleri gereği ücret kesme cezası olabilir. Ancak işçinin yıllık ücretli izin hakkına müdahalenin yasal dayanağı yoktur.

Dolayısıyla İşverenin bu tür dayatmaları işçi tarafından haklı fesih nedeni oluşturabileceği gibi, Türkiye İş Kurumu’nun işçi şikayetleri birimlerine şikâyet konusu olarak taşıma hakkına da sahiptir.

Hüseyin İrfan Fırat | İnsan Gücü İK