Bordro Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri Nelerden Oluşuyor ?

Bordro Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri Nelerden Oluşuyor ?

Outsource Bordro ve İK Yönetim Süreçlerini bir araya getirerek hiç olmadığı kadar kolaylaştıran TalentPayroll bordro dış kaynak kullanım hizmetlerinin nelerden oluştuğunu sizler için sıraladık;

 • Yasal zorunluluklar ve firmaların işletme politikaları çerçevesinde ücret bordroları düzenlenir, basılır ve çalışanlara dağıtılmak üzere toplu olarak firmalara gönderilir.
 • Ücret ödemelerinin yapılması için banka ücret listesi hazırlanır.
 • Muhasebe fişinin hazırlanması için ücret bordrolarına ilişkin gerekli bilgiler raporlanır.
 • Çalışanların SGK’ya girişleri TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • Kıdem ve ihbar tazminatları TalentPayroll tarafından hesaplanarak ödemelere yansıtılır.
 • İşten çıkışlarda SGK’ya bildirim TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • İşten çıkışlarda çalışana ait ilgili yılın "Kümülatif Vergi Matrahı”nı gösteren belge TalentPayroll tarafından hazırlanır.
 • Aylık SGK prim bildirgeleri TalentPayroll tarafından (e-bildirge) hazırlanır ve tahakkukları yapılır.
 • Aylık işgücü çizelgeleri hazırlanır ve TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • "SGK Eksik Gün Bildirim Formları" hazırlanır ve imzalanmak üzere firmalara ulaştırılır.
 • Çalışanların asgari geçim indirimi hesapları yapılır, listelenir ve her ay sonunda ücret bordrolarına aktarılır.
 • Yıl sonunda karşılık ayrılmak üzere firmaların kıdem tazminatları yükü hesaplanır.
 • Çalışan bazında, masraf merkezi veya birim bazında ücret ve diğer ödenek bilgileri, avans, borç, icra kesintileri, net ödemeleri ve işveren payları dahil edilmiş maliyetleri gösteren listeler hazırlanır.
 • İnternet ortamında tüm özlük bilgileri yetki dahilinde görüntülenir.

TalentPayroll bordro dış kaynak kullanım hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan soruları bize yazabilirsiniz.