Kategori : İş Hukuku

Covid-19 salgını başladığından beri 7 aydır Kısa çalışma ödeneği aldığı için geçinemeyen bir kişi istifa ederse tazminat alabilir mi?
İstirahatlı işçiye ücret ödenir mi ?
Evlilik sebebi ile iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçi işten ne zaman ayrılmalı?
Cinsel kimlik iş akdi feshi için geçerli bir neden olabilir mi?
25/2 Kapsamında Yapılan Fesihlerde İşçiden Savunma Alınmalı mıdır?
Your browser does not support the canvas element.